Vi inddrager vore kunder tilstrækkeligt til at de er i stand til at tage de nødvendige milepælsbeslutninger, men derudover mindst muligt. Vi har stor respekt for at vore kunder har tidsprioriteterne andetsteds.