Fordele ved optimering af ekstern logistik

Du ønsker en optimering af det nuværende logistik-setup med henblik på en reduktion af de eksterne logistikomkostninger. Vi kan sikre en betydelig besparelse – op til 20-25% – gennem en systematisk og velovervejet tilgang til logistikflowet.

Fordele ved optimering af ekstern logistik

Du ønsker en optimering af det nuværende logistik-setup med henblik på en reduktion af de eksterne logistikomkostninger. Vi kan sikre en betydelig besparelse – op til 20-25% – gennem en systematisk og velovervejet tilgang til logistikflowet.

Du får et komplet overblik over dit nuværende og fremtidige transportbehov.

Du sparer tid.

Du får den optimale løsning på dit logistikflow.

Du får et perfekt instrument til budgetlægning.

Du får en direkte reduktion i dine transportomkostninger.

Du får et mere enkelt og overskueligt informationsflow i forholdet til dine leverandører.

Logistik Konsulenten tilbyder

Markedskendskab.

Identifikation af servicebehov og distributionskanaler.

Dataindsamling mhp. fastlæggelse af det historiske transportbehov, samt fremskrivning af det fremtidige transportbehov.

Definering af de potentielle leverandører der kan klare opgaven

Præsentation af de udvalgte leverandører.

Udarbejdelse og fremsendelse af udbudsmateriale.

Indsamling af tilbud, analyse og sammenligning leverandørerne imellem.

Forhandling og udvælgelse af de foretrukne leverandører.

Forhandling og fastlæggelse af informationsflowet mellem leverandørerne og din virksomhed.

Implementering af ny samarbejdsaftale.

Gennemførelse af statusmøde(r).

Vil du gerne have en uforpligtende snak om logistik?

Lad os tage en kop kaffe og en snak.

Ring på 28 26 21 27