Procesforløb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Procesforløb

Logistik Konsulenten lægger stor vægt på at kunne dokumentere samtlige milepæle, og at forløbet tidsmæssigt kan tilpasses kunden. Vi lægger stor vægt på at sikre en succesfuld implementering med efterfølgende opfølgning.

Typisk alle eksterne transporter hvor kunden er fragtbetaler.

Her deltager både kunden og LK

Essentielt for senere at kunne udregne en besparelse. Typisk indsamler Logistik Konsulenten data fra transportleverandørerne.

Præsentation af de indsamlede data over for kunden for at sikre konsensus. (Kunde/LK)

Det er her kunden første gang skal bruge tid og energi. Ofte udføres punkt 3 og 4 i umiddelbar forlængelse af hinanden den samme dag. (Kunde/LK)

(LK) Teksten skal godkendes af kunden. (Kunde) 

Dialog med samme om indholdet. (LK)

af indkomne tilbud. (LK)

Det er hér at kundens ansvarlige skal bruge mest tid på opgaven. 1-2 dage afhængig af opgavens kompleksitet. (Kunde/LK)

Evt. nyt hjemmearbejde for speditørerne. (LK)

Beslutning om hvem der skal være de fremtidige leverandører. Der indgås normalt 2 årige aftaler mellem kunden og speditøren(erne). (Kunde/LK)

(LK) og evt. opstartsmøder. (Kunde/LK)   

Sideordnede potentielle indsatsområder:

  • Indkøb af råvarer og halvfabrikata, hvor Logistik Konsulenten kommer med forslag til forbedrede arbejdsgange og reduktion af de samlede indkøbsomkostninger set ud fra et logistisk synspunkt.
  • Brug af udgående transporter som aktivt virkemiddel til højere kundetilfredshed.
  • Forbedring af kommunikationslinjer mellem kunden og transportøren.
  • Sikring af enkelthed både i aftalegrundlag, men også i daglig brug.

Vil du gerne have en uforpligtende snak om logistik?

Lad os tage en kop kaffe og en snak.

 

Ring på 28 26 21 27