Eksempler på cases

Langt de fleste opgaver er den klassiske situation hvor en virksomhed ønsker at spare penge på den eksterne logistik, uden at kvaliteten sættes over styr.

Målet er ikke at ændre i set-uppet, men at spare penge. Uanset virksomhedens størrelse, fragtsammensætning, eller modtager type opnås altid besparelser der er betydelige, og som retfærdiggør indsatsen.

Ofte opnår vi sideeffekter som nedenfor beskrevet:

  1. Forenklede administrative processer der sparer personale resurser.
  2. Forenklede lagerrutiner der ligeledes enten sparer personale resurser, eller skaber et bedre overblik, og dermed færre fejl.
  3. Forenklede leverandøraftaler, der medfører at det personale der skal håndtere transporten ikke behøver at være specialister, eller at man kan indarbejde transporthåndteringen i f.eks. den interne salgsafdeling, ordremodtagelse el. lign.

Gennem sådanne opgaver har vi bla. opnået følgende logistikmæssige gevinster:

Eksempler på cases

Langt de fleste opgaver er den klassiske situation hvor en virksomhed ønsker at spare penge på den eksterne logistik, uden at kvaliteten sættes over styr.

Målet er ikke at ændre i set-uppet, men at spare penge. Uanset virksomhedens størrelse, fragtsammensætning, eller modtager type opnås altid besparelser der er betydelige, og som retfærdiggør indsatsen.

Ofte opnår vi sideeffekter som nedenfor beskrevet:

  1. Forenklede administrative processer der sparer personale resurser.
  2. Forenklede lagerrutiner der ligeledes enten sparer personale resurser, eller skaber et bedre overblik, og dermed færre fejl.
  3. Forenklede leverandøraftaler, der medfører at det personale der skal håndtere transporten ikke behøver at være specialister, eller at man kan indarbejde transporthåndteringen i f.eks. den interne salgsafdeling, ordremodtagelse el. lign.

Gennem sådanne opgaver har vi bla. opnået følgende logistikmæssige gevinster:

Case 1:

Produktionsvirksomheden, der har produktion i Vietnam. Produktionen er ikke stor nok til at fylde en 40’ container hver uge, hvorfor der afsendes hver anden uge. Det betød flere luftfragtstransporter hvis den samlede lead-time blev for lang. Da vi var færdige havde virksomheden afgang hver uge til en billigere m3 pris end før, og altså med en forbedret afgangsfrekvens. Det betød samtidig at antallet af luftfragtssendinger blev reduceret kraftigt.

Case 2:

Den grafiske virksomhed, der ikke kunne være konkurrencedygtig på små spredningsordrer (f.eks. kataloger), fordi distributionsfragten var for høj i forhold den samlede omkostningskalkulation. Efter at vi havde re-designet hele set-uppet begyndte virksomeden at vinde disse opgaver.

Case 3:

Produktionsvirksomheden med kunder over hele verden, og hvor mange af kunderne konstant er nye, eller skal have leveret til nye steder. Hver ordre blev behandlet individuelt med en høj transaktionsomkostning til følge. Da vi havde re-designet eksport set-uppet, havde virksomheden langfristede aftaler der omfattede det meste af kloden, hvilket både gav en lavere intern transaktionsomkostning, samt en lavere fragtpris pr. enhed.

Case 4:

Produktionsvirksomheden, der købte sine mest betydelige råvarer hos to forskellige leverandører, der hver især leverede fragtfrit. Da vi havde gennemført opgaven blev set-uppet ændret idet forhandlinger med leverandører og transportører gjorde at virksomheden købte exw og reducerede fra 2 til 1 leverandør. De samlede omkostninger faldt betragteligt.

Case 5:

Handelsvirksomheden med et europæisk centrallager. Her medførte forhandlinger med specialister indenfor forskellige områder at transittiden blev reduceret samtidig med at omkostningerne faldt.

Specielle projekter:

Center of Gravity

En produktionsvirksomhed med 3 produktionsplatforme ville have undersøgt om 1 centrallager kunne betale sig. Der blev gennemført en omfattende center of gravity analyse, som virksomheden kunne bruge som beslutningsgrundlag.

Distribution af autoreservedele

En handelsvirksomhed ønskede – på lokalt plan – at forbedre sin distribution for at lægge denne på et niveau der var bedre end markedet generelt. Vi udtænkte et system hvor værkstederne kunne få en del af sortimentet leveret 4 x i døgnet og resten 1 x i døgnet. Systemet er efterfølgende rullet ud i tilpasset form i andre lokalområder.

Ny-tænkning af lagerstrategi

Handelsvirksomhed med 1 europæisk centrallager. Her blev der oprettet lagre, som foruden at at forkorte transittiden til slutkunden, også udnyttede ”de modsatrettede” transportkorridorer, for at skaffe så billig en transportpris som mulig.

Lokal uniformering af distributionsstrategi

En produktionsvirksomhed har mange lokale afdelinger rundt om i verden. Hver afdeling arbejder bilateralt, hvorved kundens kunder oplever uens kvalitet. Vores opgave var at identificere de lokale udfordringer, gøre dem strømlinede og komme med forslag til ledelsen om hvordan en fremtidig strategi kunne se ud.

Vil du gerne have en uforpligtende snak om logistik?

Lad os tage en kop kaffe og en snak.

 

Ring på 28 26 21 27